ErbeWerk.com - Import i renowacja samochodów zabytkowych marki Porsche - Proces renowacji pojazdu zabytkowego

Proces renowacji pojazdu zabytkowego

Proces renowacji zabytkowego Porsche, czy to young- czy oldtimera zawsze zaczyna się od podjęcia decyzji, decyzji która wiąże użytkownika, pojazd i restauratora na kilka najbliższych miesięcy, a przy niektórych modelach nawet lat. Załoga ErbeWerk ma świadomość popartą doświadczeniem, że ta decyzja nie jest prosta, dlatego staramy się, aby ten czas przebiegał w miłej i zaufanej atmosferze.

Proces restauracji może być bardzo żmudny, ale pomimo długich ram czasowych, które niestety ze względu na procesy technologiczne są konieczne, również może przynosić wiele radości. Cały proces jest dokumentowany, pojazd, czy to motocykl czy samochód ma założoną swoją „teczkę” w której dokumentujemy postęp prac, użyte materiały, stopień degradacji poszczególnych elementów oraz konieczność zastosowania nowych lub ze względu na brak dostępności regenerowanych elementów lub podzespołów. Właściciel pojazdu w każdej chwili może się skontaktować, dopytać o etap na którym znajduje się renowacja, ale również przyjechać doglądnąć, porozmawiać na temat nowych pomysłów lub po prostu zobaczyć swój samochód i być pewnym, że trafił w miejsce w którym przywróci się jego blask na oczekiwanym poziomie.

Każdy samochód jest inny, każdy na pozór taki sam model potrafi być zupełnie różny jeden od drugiego, piszemy o tym z pełną świadomością, gdyż w przeciągu kilkunastu, a często kilkudziesięciu lat pojazdy przechodziły przez wiele rąk, pracowało przy nich wielu „rzemieślników”, co niesie za sobą ryzyko braku fachowości i postepowania zgodnie ze sztuką oraz użycie wątpliwej jakości materiałów.

Konkretny procent degradacji pojazdu można określić dopiero po rozpoczęciu prac renowacyjnych, tj. po rozbiórce i czyszczeniu pojazdu ze starych powłok lakierniczych oraz mas uszczelniających. Po oględzinach pojazdu oczywiście można określić przybliżony koszt oraz stopień koniecznego zaawansowania prac renowacyjnych, jednak pamiętajmy, że to tylko wstępna wycena. Prawda wychodzi wraz ze stopniem zaawansowania prac renowacyjnych.

Jesteśmy realistami i przyjęliśmy politykę wolnego wyboru, polega ona na możliwości wycofania się ze współpracy po zakończeniu danego etapu renowacji, pomagamy spojrzeć obiektywnie na dotychczasowy proces, jak i na prace, które muszą być wykonane w przyszłości. Należy mieć świadomość konsekwencji wyboru, stopnia zaawansowania prac orazzasadności remontu kapitalnego, dlatego dajemy również możliwość odrestaurowania pojazdu tylko w części karoseryjnej, a cały proces składania pojazdu pozostawiamy właścicielowi, oczywiście nigdy nie pozostawimy klienta samego, służymy pomocą oraz merytoryczną radą.

Prace renowacyjne

Prace renowacyjne, dzielimy na kilka etapów, często ściśle ze sobą powiązanych. Wsród zawiłości prac  wymienić tutaj można zależność ściągnięcia powłoki lakierniczej, która zawsze wiąże się z koniecznością nałożenia powłoki antykorozyjnej. Wymieniać można długo jednak tematykę przybliżymy w kolejnych artykułach.

Każdą renowację zaczynamy i opieramy na oględzinach pojazdu, pomiarach punktów bazowych, pomiarach powłoki lakierniczej itp. Po podjęciu decyzji „robimy”, sporządzamy stosowaną umowę w której określamy warunki współpracy, zakres oraz przybliżony czas realizacji. Po zakończeniu danego etapu zapraszamy do rozmowy właściciela pojazdu, przedstawiamy mu fakty – również te niewygodne – dlatego klient może w każdej chwili przeliczyć budżet i wybrać najbardziej optymalną drogę przywracania blasku swojemu motoryzacyjnemu marzeniu!

Wszystkie wpisy z serii artykułów: Proces renowacji pojazdu zabytkowego